RODZICE MOGĄ I MUSZĄ

 • Zdjąć buty kiedy na dworze jest mokro wchodząc na salę
 • Mogą bawić się z dziećmi (nie tylko swoimi)
 • Mogą zostać na krótką chwilę
 • Mogą współprowadzić zajęcia programowe z nauczycielem, służyć radą w sprawach, w których są specjalistami
 • Mogą pomóc w organizacji wycieczek i wyjazdów
 • Mogą uczestniczyć w zajęciach otwartych
 • Mogą przyglądać się udziałowi swojego dziecka w zajęciach dodatkowych
 • Mogą korzystać z imprez przedszkolnych, zebrań i kontaktów indywidualnych z nauczycielem i dyrektorem
 • Muszą wykazać dobrą wolę i umiejętność słuchania oraz obiektywnego oceniania sytuacji w przypadku rozwiązywania sytuacji spornych, trudnych
 • Kiedy rodzić odbierze dziecko z grupy lub jest razem z nim w grupie to rodzic przejmuje odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo 

RADY DLA RODZICÓW

 • Nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź
 • Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu, jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić
 • Nie obiecuj: "Jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz"
 • Kontroluj się co mówisz. Zamiast: "Już możemy wracać do domu" powiedz: "Teraz możemy wracać do domu". To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk
 • Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu. To powoduje niepotrzebny stres
 • Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tato, rozstania z tatą są mniej bolesne
 • Pamiętaj, żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechemCO MOŻE POMÓC DZIECKU?

 • Odwiedzanie przedszkola w roku przyjścia do placówki
 • Zabawy w przedszkole
 • Zostawianie dziecka u zaufanych osób
 • Nauczenie dziecka samoobsługi
 • Udział w programie adaptacyjnym
 • Informowanie dzicka o przebiegu dnia w przedszkolu z innymi dziećmi i nauczycielami bez rodziców
 • Przedstawienia przedszkola w ciekawy, atrakcyjny sposób
 • Nie straszenie przedszkolem i panią nauczycielką
 • Akceptacja płaczu dziecka