• Rytmika
  • Basen (zajęcia z instruktorem)
  • J. angielski
  • Logopedia - profilaktyka i zajęcia indywidualne
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Terapia pedagogiczna
  • Lekcje historii w muzeum (6-l)(wg harmonogramu, wiosną) oraz inne atrakcje: teatrzyki, wycieczki, wystawy, koncerty muzyczne, zabawy taneczne ...