W roku szkolnym 2016/2017 opłata stała za przedszkole wynosi 200,00 PLN i jest płatna przez 11 miesięcy - (nie dotyczy dz. 6-letnich odchodzących do szkoły). W przypadku uczęszczania rodzeństwa, za drugie dziecko rodzic płaci połowę opłaty stałej.

Odpłatność za wyżywienie dzienne wynosi 7,00 PLN.

Należność za przedszkole należy regulować w gabinecie dyrekcji placówki, bądz przelewem bankowym.
Nr konta: 49 1020 2791 0000 7102 0012 2176.