06.30-08.00 Schodzenie się dzieci
  Zabawy swobodne we wspólnej sali z wszystkimi dziećmi niepodzielonymi wiekowo. Zgodnie z założeniami metody Montessorii - uczą się współdziałać w myśl zasady "nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj" oraz pomagać sobie wzajemnie. Zabawy ruchowe.

08.00-08.20

Ćwiczenia poranne.
Ćwiczenia artykulacyjne. Praca indywidualna z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z dzieckiem zdolnym. 

08.20-08.30 Przygotowanie do śniadania
Czynności higieniczne

08.30-09.00

Śniadanie

09.00-09.30

Mycie zębów
Zabawy ćwiczące analizator wzroku, słuchu, węchu, dotyku i równowagi
Przygotowanie do zajęć

09.30-10.50

Zajęcia obowiązkowe (realizacja programu) i zabawy zorganizowane
Spacery i wycieczki
Zabawy dydaktyczne

10.50-11.00

Przygotowanie do pierwszego posiłku obiadowego
Czynności higieniczne

11.00-11.30

Zupa i deser lub zupa i sałatka

11.30-11.45

Przygotowanie do leżakowania (3-latki)

11.45-13.15

Leżakowanie (3-latki)
Słuchanie kołysanek, czytanie literatury dziecięcej lub opowiadanie bajek

11.30-13.15

Czytanie literatury dziecięcej - popieramy akcję "Cała Polska czyta dzieciom" (20 min. dziennie)
Zabawy tematyczne, dydaktyczne, integracyjne
Zajęcia w bibliotece (wg ustaleń w grupie)
Zajęcia na basenie (poniedziałek)
Koncerty muzyczne (1x w miesiącu i co drugi miesiąc w Szkole Muzycznej)
Przedstawienia teatralne (1x w miesiącu) i inne z kalendarza
Zabawy na placu zabaw, spacery

13.15-13.30

Przygotowanie do obiadu (drugie Śniadanie)

13.30-14.00

Drugie danie obiadowe i owoc

14.00-16.00

Praca indywidualna z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z dzieckiem zdolnym
Zabawy tematyczne, integracyjne, dydaktyczne, ruchowe
Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
Rozchodzenie się dzieci