W pracy z dziećmi realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne nagrodzone w Konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. "Zanim będę uczniem" E. Tokarskiej, J. Kopały
(I miejsce). Program realizowany w grupie 5-6-latków: to "Nasze przedszkole" M. Kwasniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej.
     Ponadto nauczycielki włączają do zajęć edukacyjnych elementy kinezjologii edukacyjnej, nauki globalnego czytania wg I. Majchrzak, elementy Programu nauki czytania B. Rocławskiego, wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci
wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, zajęć ruchowych wg W. Sherborne, R. Labana.

     Przedszkole realizuje szereg programów i projektów wykraczającch poza podstawowy zakres. W tym roku szkolnym realizowane były licenjconowane programy: "Akademia wyobraŸni Play-Doh", "Kubusiowi Przyjaciele Natury", "Akademia Zdrowego Przeszkolaka", "Akademia Aquafresh".
     Podejmujemy również działania ekologiczne. Prowadzimy selektywną zbiórkę baterii. W maju zakończyliśmy zbiórkę makulatury. Przedszkole organizuje działania charytatywne na rzecz zwierząt. Cykilcznie odbywa się akcja "Smutne pieski i kotki ze schroniska", w ramach której zbieramy karmę i akcesoria dla opuszczonych zwierząt. Co roku, w grudniu prowadzimy kiermasz kartek świątecznych "Krasnoludek dla Hospicjum", z którego cały dochód przeznaczony jest na rzecz Hospicjum Domowego im. św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku. Przez cały rok zbieramy plastikowe nakrętki dla chorej Madzi.